0935.142.725
mayquangphu99@gmail.com
Hotline: 0935.142.725
Máy Quang Phú là đơn vị chuyên cung cấp thiết bị chế biến và bảo quản thực phẩm sử dụng cho nhà hàng, khách sạn cùng các thiết bị nhà bếp công nghiệp khác.